הפרויקט פיטדה בשלב מתקדם

 

פטדה - פרויקט בעיצומה בעמנואל

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?