ערב שיווק והצגת הפרויקט ביישוב שדמות מחולה

 

 

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?