הפרויקט מתקדם במהירות גם בביצוע עבודות הבינוי וגם בביצוע עבודות הפיתוח.

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?