זה כיף לראות מלמעלה,
כשעסוקים כל הזמן במיקרו,
בחול, בבניה, בצרות הקטנות של החיים.
פתאום מבט רחב,
גדול,
מלמעלה.
שפותח את הראש והמחשבה.

מעלה שומרון ממבט על.
וזה לא רק הבנייה,
זה גם איפה אנחנו.

 

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?