תמונה אחת,
עשרות בתים,
יישוב שלם,
משפחות שמגלות בתים חדשים.

ילדים שקופצים על הספה מהתרגשות,
זוגות שהשקיעו את כל כולם,
קבלן שעבד ימים ארוכים,
צוות שעמל על כל האישורים.

אדמה שקמה לחיים חדשים
מבוא דותן
welcome home

 

מבוא דותן בפברואר

 

דותן – הבית שלך כאן (hzahav.com)

דותן – הרי זהב (hzahav.co.il)

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?