בסיום מלאכת התכנון שערכה מספר חודשים, התקבלו היתרי בניה ל-12 בניינים.

אנו מודים לבודקי התכניות במועצה האזורית שומרון על העבודה המקצועית ועל המענה המהיר שניתן.

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?