לאחר כ-4 חודשים של תכנון אינטנסיבי, ומיד עם קבלת היתר השכונה, התחלנו את פיתוח שכונת נווה דרור במבוא דותן

 

 

 

 

 

 

 

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?