התקדמות בניה בקדם 3, כבר בשלב האספלט!

יכול להיות שזה יעניין גם חברים שלך?